wat is co-teaching?

Co-teaching is een ondersteunende interventie die aan een duurzame oplossing of verandering werkt. Co-teaching is gericht op het vergroten van autonomie en het hervinden van eigenaarschap. Zo ben en blijf jij van begin tot eind de eigenaar van jouw traject (en eigenlijk daarvoor al).

Co-teaching is een tijdelijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen de leerkracht en de co-teacher. De co-teacher is een paar keer per week of maand op specifieke momenten in de klas aanwezig. De co-teacher heeft een oordeel-loze coachende, spiegelende en ondersteunende rol. In co-teaching schrijven we niets voor; de ‘rode pen’ laten we thuis!

Britt: ‘Dankzij co-teaching heb ik ontdekt wat voor soort leerkracht ik wil zijn.’

Co-teaching heeft oog voor de wat er bij de leerkracht en de leerling onder de oppervlakte leeft: de co-teacher is in staat om je te ondersteunen om achter het gedrag te kijken en daar de juiste betekenis aan te geven, zodat je je opnieuw kunt verhouden en verbinden.
Natuurlijk reikt de co-teacher ook handige tips en tricks aan!