waarom co-teaching?

‘De jeugd heeft de toekomst.’
Als leerkracht bouw je al vroeg in het leven van kinderen mee aan hun toekomst. Die wil je optimaal laten zijn, zodat ze zich als sociale volwassenen optimaal vaardig in balans en gelukkig zullen voelen.
Dat betekent dat je als leerkracht een prachtige kans en een verantwoordelijkheid binnen het onderwijs mag realiseren. En dat gaat niet vanzelf …

‘Ik vergelijk het Pabo-diploma met zwemdiploma A: het is een fantastische start, nu nog meters maken! Er is geen ouder die zijn kind met alleen een A-diploma in z’n eentje naar het zwembad laat gaan. Van startende leraren verwachten we dat ze niet verdrinken in de zee van taken en verantwoordelijkheden.
Is dat wel een terechte aanname?’

Naast didactische en organisatorische vaardigheden vraagt het onderwijs in de basis om een goede pedagogische relatie met de leerlingen. In de veelheid van de dagelijkse taken en vragen kan de pedagogische relatie ondersneeuwen en vroeg of laat de onder druk komen te staan. Dan raak je als leerkracht uit balans en ervaar je minder voldoening en plezier.

Door gericht tijd en ruimte te nemen om vanuit jouw eigenheid het beste uit jezelf te halen, haal je ook het mooiste uit je leerlingen. Met co-teaching doe je dat in het hier-en-nu: gewoon terwijl je aan het werk bent!

Van gelukkige leerkrachten leer je de mooiste dingen