resultaten

Co-teaching werkt zowel proactief als op groei en ontwikkeling.
Dat heeft direct effect op leerlingen, op leerkrachten én op de scholen waar zij voor werken.

Voor leerlingen;

  • Leerlingen voelen zich veilig en gezien: de leerkracht leidt
  • Daardoor (her)vinden zij met zelfvertrouwen en plezier de motivatie om te leren en haken aan


Voor leerkrachten;

  • Leerkrachten zijn in staat om op hun eigen manier vorm te geven aan de basis binnen het onderwijs: een goede pedagogische relatie met hun leerlingen
  • Leerkrachten hebben opnieuw vertrouwen in zichzelf en in hun klas
  • Leerkrachten hebben meer plezier in hun werk
  • Daardoor kunnen zij weer bij hun passie voor leerlingen en voor het onderwijs.

Voor scholen;

  • Leerkrachten die met zelfvertrouwen in hun eigen kunnen geloven blijven binnenboord
  • Leerkrachten ontwikkelen en implementeren zinvolle methodieken, die voor de school meer rendement opleveren
  • Leerkrachten die zich gelukkiger voelen leveren betere prestaties, zorgen voor minder verzuim en zijn collega’s met positieve impact
  • Leerkrachten die zich gelukkiger voelen geven de school een steviger uitstraling

Tom: ‘Als jij er niet geweest was, had ik nu niet meer in het onderwijs gezeten.’