onderscheidend

Co-teaching is onderscheidend in haar visie en aanpak:

Leerkrachten krijgen vaak handelingsadviezen en blijven dan zitten met de vraag ‘maar hóe dan?’
Omdat de co-teacher vanaf dag één samen met de leerkracht onderwijs maakt in de eigen groep, ontstaat dit probleem niet.

Co-teaching vindt plaats in het hier-en-nu:
Op een natuurlijke manier ontstaat er een wisselwerking tussen de
leerkracht en de co-teacher waarbij zij specifiek en direct reageert op datgene waar de situatie op dat moment om vraagt. Hieraan gekoppeld coacht de co-teacher de leerkracht op bewustwording van het eigen handelen met als resultaat dat diens handelingsvaardigheid vergroot wordt.

De leerkracht kan er direct mee vooruit, heeft een positieve ervaring die in de praktijk werkt en wint aan zelfvertrouwen.

Gerard: ‘Co-teaching werkt; het zijn allemaal kleine dingen bij elkaar, die bijdragen aan het grote geheel van leren.’