co-teaching in de praktijk

Achter en naast de leerkracht.

Leerkracht en co-teacher staan gedurende een afgesproken periode samen voor de klas. De co-teacher staat figuurlijk achter de leerkracht; de leerkracht houdt de regie, blijft volledig eigenaar en weet dat de co-teacher aanwezig is om -op basis van volledige gelijkwaardigheid en zonder oordeel- precies te ondersteunen waar dat nodig is.

In dit proces staat de co-teacher letterlijk naast de leerkracht. De
co-teacher is als tweede leerkracht in de klas aanwezig en doet
-in overleg met de leerkracht- mee met het programma van die dag. Hierbij is zij voortdurend bezig met voelen, kijken, luisteren en analyseren.

De co-teacher is er daarnaast ook als coach. Zij reflecteert met de leerkracht over de dagelijkse gebeurtenissen; steeds met de hulpvraag van de leerkracht als uitgangspunt. Zij zet hierbij verschillende coach interventies in. De co-teacher bewaakt de doelen en is gericht op opbrengsten.

Uitgerekend co-teaching!

Delen: samen plannen, voorbereiden, les geven, opruimen, kortom ‘samen onderwijs maken’ met alles wat daarbij hoort. Het tijdelijk delen van verantwoordelijkheden, vragen, onzekerheden en praktische zaken geeft ruimte en perspectief.

Vermenigvuldigen: de leerlingen krijgen tijdelijk 2X zoveel energie, tijd en aandacht. Er is voortdurend ruimte voor ‘waar de situatie om vraagt’, waar leerlingen om vragen, waar de leerkracht om vraagt.

Optellen: in het onderwijs gebeurt er op meerdere vlakken iets tegelijk. Door gericht in beweging te komen en te beginnen met één onderdeel, zul je zien dat er op meerdere vlakken iets in beweging komt en verandert. We maken zo een optelsom die bij de leerkracht leidt tot meer opties, meer passie en meer energie.  

Aftrekken: doordat de leerkracht weer in haar kracht komt zullen gevoelens van stress , onzekerheid, machteloosheid en ontevredenheid afnemen en vervolgens verdwijnen.