over co-teaching

Waarom

‘De jeugd heeft de toekomst.’
Als leerkracht bouw je al vroeg in het leven van kinderen mee aan hun toekomst. Die wil je optimaal laten zijn, zodat ze zich als sociale volwassenen optimaal vaardig in balans en gelukkig zullen voelen.
Dat betekent dat je als leerkracht een prachtige kans en een verantwoordelijkheid binnen het onderwijs mag realiseren. En dat gaat niet vanzelf …

Naast didactische en organisatorische vaardigheden vraagt het onderwijs in de basis om een goede pedagogische relatie met de leerlingen. In de veelheid van de dagelijkse taken en vragen kan de pedagogische relatie ondersneeuwen en vroeg of laat onder druk komen te staan. Dan raak je als leerkracht uit balans en ervaar je minder voldoening en plezier.

Door gericht tijd en ruimte te nemen om vanuit jouw eigenheid het beste uit jezelf te halen, haal je ook het mooiste uit je leerlingen. Met co-teaching doe je dat in het hier-en-nu: gewoon terwijl je aan het werk bent!

Van gelukkige leerkrachten leer je de mooiste dingen

Wat

Co-teaching is een ondersteunende interventie die aan een duurzame oplossing of verandering werkt. Co-teaching is gericht op het vergroten van autonomie en het hervinden van eigenaarschap. Zo ben en blijf jij van begin tot eind de eigenaar van jouw traject.

Co-teaching is een tijdelijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen de leerkracht en de co-teacher. De co-teacher is een paar keer per week of maand op specifieke momenten in de klas aanwezig. De co-teacher heeft een oordeel-loze coachende, spiegelende en ondersteunende rol. In co-teaching schrijven we niets voor; de ‘rode pen’ laten we thuis!

Co-teaching heeft oog voor wat er bij de leerkracht en de leerling onder de oppervlakte leeft: de co-teacher is in staat om je te ondersteunen om achter het gedrag te kijken en daar de juiste betekenis aan te geven, zodat je je opnieuw kunt verhouden en verbinden.
Natuurlijk reikt de co-teacher ook handige tips en tricks aan!

Voor wie

Co-teaching via TOP-onderwijsmaken is gericht op leerkrachten in het PO en het SBO, wanneer;

 • Je je handelingsvaardigheid wil vergroten en versterken
 • Je het belangrijk vindt dicht bij jezelf te blijven binnen het onderwijssysteem, maar niet goed weet hoe
 • Je vastloopt of vast dreigt te lopen en je daar graag binnen je eigen klas aan wil werken
 • Je het gevoel hebt dat kinderen, collega’s of ouders over je grenzen gaan
 • Je graag je (eigen) ideeën of kennis uit workshops of trainingen wil verzilveren door ze direct te implementeren in je eigen klas
 • Je als starter binnen het onderwijs of een nieuwe school werkt
 • Je met een andere onderwijsvraag aan de slag wil

‘We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.’

Waar

Scholen in het Primair Onderwijs en het Speciaal Basis Onderwijs in Limburg en zuidoost Brabant kunnen gebruik maken van de expertise van Catherine Hendrikx, co-teacher van TOP-onderwijsmaken.

Tijdens het co-teachingstraject werken we in jouw eigen situatie, met jouw eigen leerlingen en binnen jouw eigen school.  

Resultaten

Co-teaching werkt zowel proactief als op groei en ontwikkeling.
Dat heeft direct effect op leerlingen, op leerkrachten én op de scholen waar zij voor werken.

Voor leerlingen;

 • Leerlingen voelen zich veilig en gezien: de leerkracht leidt
 • Daardoor (her)vinden met zij met zelfvertrouwen en plezier de motivatie om te leren en haken aan


Voor leerkrachten;

 • Leerkrachten zijn in staat om op hun eigen manier vorm te geven aan de basis binnen het onderwijs: een goede pedagogische relatie met hun leerlingen
 • Leerkrachten hebben opnieuw vertrouwen in zichzelf en in hun klas
 • Leerkrachten hebben meer plezier in hun werk
 • Daardoor kunnen zij weer bij hun passie voor leerlingen en voor het onderwijs.

Voor scholen;

 • Leerkrachten die met zelfvertrouwen in hun eigen kunnen geloven blijven binnenboord
 • Leerkrachten ontwikkelen en implementeren zinvolle methodieken, die voor de school meer rendement opleveren
 • Leerkrachten die zich gelukkiger voelen leveren betere prestaties, zorgen voor minder verzuim en zijn collega’s met positieve impact
 • Leerkrachten die zich gelukkiger voelen geven de school een steviger uitstraling

Tom: ‘Als jij er niet geweest was, had ik nu niet meer in het onderwijs gezeten.’

Kosten

Elke leerkracht heeft recht op scholing en kan in overleg de gelden voor scholing vaak  zelf inzetten.


De CAO voor het primair onderwijs geeft daar duidelijkheid over: “In het primair onderwijs heb je recht op twee uur per week individuele professionele ontwikkeling bij een voltijdbaan. Deze tijd staat los van teamscholingen en kan worden gespaard tot scholingsdagen. Verder is er per school gemiddeld tenminste 500 euro (in de jaren 2020 en 2021 600 euro) per fte beschikbaar voor deze scholingen.”

Ook hebben besturen de mogelijkheid om NPO-gelden in te zetten

Geen ontwikkelingstraject is hetzelfde. Dat geldt ook voor co-teaching. De kosten kunnen per traject verschillen: in overleg maakt TOP-onderwijsmaken de offerte die bij jouw vraag past.